KİBRLİLİK

is. Kibrli adamın hal və keyfiyyəti; lovğalıq, məğrurluq, təşəxxüslük.
KİBRLİ
KİCƏMƏ

Digər lüğətlərdə