KİLİDLƏTMƏ

Kilidlətmək”dən f.is.
KİLİDLƏNMƏK
KİLİDLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə