KİLİDLƏTMƏK

icb. Kilidlə bağlatmaq. Qapıları kilidlətmək.
KİLİDLƏTMƏ
KİLİDLİ

Digər lüğətlərdə