KİLİMÇƏ

is. Balaca kilim.
[Yasavulu] qaldırıb pəncərənin qabağında, üzərinə sürtük kilimçə salınmış, qılçaları laxlayan çarpayının üstünə uzatdılar. S.Rəhimov.

KİLİMARASI
KİLİMÇİ

Digər lüğətlərdə