KLARNET

[ fr. ] Ağacdan qayrılmış, üstündə qapaq və deşikləri olan nəfəsli musiqi aləti.
Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: 1 ağacdan qayrılmış nəfəsli alətlər (fleyta, klarnet, faqot və s.)… Ə.Bədəlbəyli.
Ustalardan biri tütək çalmağa başladı. Sonra o biri usta klarnetdə təzə havalar çaldı. M.Hüseyn.

KLAPAN
KLARNETÇALAN

Digər lüğətlərdə