KLAPAN

is. Maşın motorunun hissələrindən biri.
KLAN
KLARNET

Digər lüğətlərdə