KRANT

dan. “Kran”ın canlı dildə işlənən yanlış forması.
Nənəqız vedrəni götürüb su krantına tərəf gəlməyə başladı. S.Rəhimov.
Kürəyə, od püskürən kranta yaxınlaşmaq çətin idi. Mir Cəlal.

KRANLI
KRÁTER

Digər lüğətlərdə