KUBATURA

[ rus. əsli yun. ] Bir şeyin həcminin kub hesabı ilə ölçüsü.
KUBAOXŞAR
KUBİK

Digər lüğətlərdə