KUBİK

[ rus. əsli yun. ]
1. Kubşəkilli kiçik şey.
2. Üzərində şəkillər yapışdırılmış kiçik kub şəklində taxta parçalarından ibarət uşaq oyuncağı. Uşağa kubik almaq.
3. Hündürlüyü 20 sm, eni 20 sm, uzunluğu isə 40 sm olan maşınla kəsilmiş (daş). Kubik daşdan tikilmiş bina.
// Həmin ölçüdə olan daş. Kubikdən ev tikmək.
4. 1943-cü ildə sovet ordusunda poqon tətbiqinə qədər orta komanda heyətinin fərqlənmə nişanı.
[Zəhranın] ayağında dizdən əsgər çəkməsi, başında isti papağı, əynində boz şineli, şinelin yaxasında yaşıl rəngli ilgəklərin üstündə qoşa kubiklər vardı. Ə.Vəliyev.

KUBATURA
KUBİZM

Digər lüğətlərdə