KULTİVATORÇU

is. Kultivatorda işləyən, kultivasiya edən işçi.
KULTİVÁTOR
KULTUROLOGİYA

Digər lüğətlərdə