KULTİVÁTOR

[ fr. cultivateur] k.t. Şumlanmış torpağı yumşaltmaq, cərgələrarasını becərmək və s. üçün kənd təsərrüfat aləti. Kultivatoru traktora qoşmaq.
– Traktor və kultivator hələ də gəlib çıxmırdı. Ə.Vəliyev.

KULTİVÁSİYA
KULTİVATORÇU

Digər lüğətlərdə