LAFƏTA

ə. gənc olmayan, dəliqanlı olmayan, igid olmayan.

LAF
LAFƏVALLAH