LEHİNƏ

zərf [ ər. ] Xeyrinə, tərəfinə, mənfəətinə (əleyhinə ziddi). Lehinə səs vermək. Lehinə çıxmaq.
– Vəziyyət hər tərəfdən Qızıl Arslanın lehinədir. M.S.Ordubadi.
Bəzi kəndlilərə də kimin lehinə, kimin əleyhinə əl qaldırmağı başa salmaq çətin idi. Mir Cəlal.

LEHİMLİ
LEHLƏR

Digər lüğətlərdə