LİBERALLAŞMA

Liberallaşmaq”dan f.is.
LİBERALİZM
LİBERALLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə