LUMULU

bax limonlu.
Hətta namaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri və zikri dolu olar iskəncəbi ilə, lumulu çay ilə. C.Məmmədquluzadə.
Zəki … özü şam edib lumulu çay içdi. M.Süleymanov.

LUMU
LUNATİK

Digər lüğətlərdə