MÜDAFİƏ

Ərəbcə dəf (itələmə) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜCƏSSƏMƏ
MÜDAXİLƏ

Значение слова в других словарях