MÜQİM

yaşayan, duran, qalan, əbədi, həmişəlik.
MÜQƏDDƏS
MÜQTƏDİR

Digər lüğətlərdə