MAHİYYƏT

is. [ ər. ]
1. Daxili məzmun, xüsusiyyət, əsil məna, məğz, əsas. Məsələnin mahiyyəti.
– Ona arxayınsan ki, bu işlərin mahiyyətini və sirrini duymayacaqlar? C.Məmmədquluzadə.
[Çiyələk] sorğu-sual eləmədi, lakin mahiyyətinə də enmədi. B.Bayramov.

2. fəls. Əşya və hadisələrin dərin əlaqə və münasibətlərini müəyyən edən daxili əsası.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAHİYYƏT əsl — məğz — əsas — məna — mətləb
MAHİRLİK
MAHLIC

Digər lüğətlərdə