MAKSİMUM

[ lat. ] Ən böyük miqdar, ən çox miqdar; ən çox, ən böyük (minimum əksi). Maksimum qüvvə sərf etmək.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • MAKSİMUM MAKSİMUM – MİNİMUM Veteranlara maksimum qayğı göstərilməlidir. Bu işin yerinə yetirilməsi üçün minimum vaxt verilir
MAKSİMALİZM
MAKULATURA

Digər lüğətlərdə