MARAL

Monqol sözüdür, bizdə “sığın” deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MARAFON
MAREOQRAF

Значение слова в других словарях