MEHPARƏ

klas. bax mahparə.
Yanağın şəminə hüsni-Yusifin pərvanədir; Çox könüllər yəğmalandı sən yüzi-mehparədən. Nəsimi.
Yoxsa kəndimizin o mehparəsi; Qismət olmayacaq sənə, yaxşı bil. M.Müşfiq.

MEHMANNƏVAZLIQ
MEHR₂

Digər lüğətlərdə