MEHR₂

is. [ ər. məhr] Köhnə məişətdə: evlənən kişi tərəfindən aldığı qadına – qıza nikahda talaq üçün təyin edilən pul; kəbin pulu.
[Hacı Qəmbər:] Dilbər əgər artıq-əskik danışsa, mehrin qoyaram qabağına, deyərəm: – Xoş gəldin! N.Vəzirov.
Xörəkdən, çörəkdən nə gəlsə yeyib-içib söz açarlar ki, “mehr nə qədər olacaqdır?” R.Əfəndiyev.

□ Mehr kağızı köhn. – kəbin kağızı, əqd kağızı, nikah kağızı.
Sarıqlı molla mehr kağızını qurtarmamış gözünü hərləyib içəri qapıya zillədi. Mir Cəlal.

Mehr vermək köhn. – kəbin pulunu verib boşamaq.
Yasəmən onun evindən əl götürmək, yorucu əzabdan qurtarmaq istəyirdi, mehr vermək də Məhərrəm üçün imkansız idi. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MEHR 1. mehr bax günəş 2. mehr bax məhəbbət 1

Etimologiya

  • MEHR Farsca “sevgi, istək, əxlaq” deməkdir, mehriban, naməhrəm sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
MEHPARƏ
MEHR₁

Digər lüğətlərdə