MEHTƏRBAŞI

is. Keçmişdə: paşaların, xanların, bəylərin atlarına baxan mehtərlərin başçısı; baş mehtər.
Aslan paşa əmr elədi, mehtərbaşı qabaqca Dəmirçi oğlunun atını minib gərdişə gətirdi. Koroğlu”.
Şah oğlu Şah Abbas mehtərbaşının üzünə baxdı. Qurbani”.

MEHTƏR
MEHTƏRXANA

Digər lüğətlərdə