MİLLƏT

MİLLƏT [Müqim bəy:] Əlbəttə, milləti qorumaq, onun malını, mülkünü saxlamaq üçün müvəqqəti də olsa ixtiyarat lazımdır! (S.Rəhimov); VƏTƏN ÖVLADI Əgər xanım qızlar kişi kimi meydana çıxmasalar, vətən övladının gələcəyə arxayın olmağı çətindir (C.Məmmədquluzadə); XALQ (bax), MİLLİYYƏT.

MİLİTARİST
MİLLƏTBAZ

Digər lüğətlərdə