MODALLIQ

is. dilç. Nitqin məzmununun gerçəkliyə münasibətini bildirən və feil formaları, intonasiya, ara sözlər və s. vasitəsilə ifadə olunan qrammatik kateqoriya.
MODALI
MODAPƏRƏST

Digər lüğətlərdə