MODAPƏRƏSTLİK

bax modabazlıq. Modapərəstlik etmək.
MODAPƏRƏST
MODÉL

Digər lüğətlərdə