MODELÇİ

is. Yeni model nümunələri hazırlayan mütəxəssis (bax model 1-ci mənada).
MODÉL
MODELÇİLİK

Digər lüğətlərdə