MOLLABAŞI₁

is. köhn. Baş molla, mollaların başçısı.
[Xacə:] Fərraş göndər, … molla Yəhyanı və mollabaşı Axund Səmədi mənim hüzuruma çağırsın! M.F.Axundzadə.

MOLLABAŞI₂
MOLLAGUNƏ

Digər lüğətlərdə