MOQÁR

is. [ ital. ] Taxıllar fəsiləsindən birillik bitki.
MÓKKO
MOQQULDAMA

Digər lüğətlərdə