MOQQULDAMA

Moqquldamaq”dan f.is.
MOQÁR
MOQQULDAMAQ

Digər lüğətlərdə