MUÁR

[ fr. ]
1. İşıq düşəndə müxtəlif rəngli çalarlar verən sıx toxunmuş ipək və ya yarımipək parça.
2. Səthində basma naxışları olan kağız.
MU
MUÁVR

Digər lüğətlərdə