MU

is. [ fars. ] klas. Saç, tük, tel.
Saçına uymuş xəyalım çünki ənbərbu kimi; Ol səbəbdən incəlib qəddim olubdur mu kimi. M.P.Vaqif.
Yüz huri-qılman olaydı hazir; Mu qədri ülfət etməzdi xatir. Q.Zakir.

MÖVÜCÜ
MUÁR

Digər lüğətlərdə