MUFLÓN

is. [ fr. ] Qoyun növü; dağ qoyunu.
MÚFEL
MUFTA

Digər lüğətlərdə