MULTİPLİKASİYAÇI

bax multiplikator.
MULTİPLİKÁSİYA
MULTİPLİKÁTOR

Digər lüğətlərdə