MULTİPLİKÁSİYA

[ lat. multiplicatio – çoxaltma] Hərəkətin ayrı-ayrı momentlərini təsvir edən şəkil və ya kuklaların kinoya çəkilməsi, habelə bu cür çəkilmiş şəkillərdən ibarət kinofilm. Multiplikasiya filmi.
MULİNÉ
MULTİPLİKASİYAÇI

Digər lüğətlərdə