MUNCUQLU

sif. Üzərinə muncuq tikilmiş, yaxud muncuq düzülmüş, muncuqla bəzədilmiş. Muncuqlu tikmə.
MUNCUQLANMAQ
MUNCUQVARİ

Digər lüğətlərdə