NADİR

NADİR – KÜTLƏVİ Nadir malların çoxunu müdir özünə yaxın olan mağazalar arasında bölüşdürürdü (C.Əmirov); Bakıda kütləvi malların sərgisinin açılışı olacaqdır.

NADİNC
NADÜRÜST

Digər lüğətlərdə