OBYEKTİVLİK

OBYEKTİVLİK – SUBYEKTİVLİK Hadisələri izah edərkən subyektivliyə yol vermək olmaz, onlara obyektivlik əsasında yanaşılmalıdır.

OBYEKTİV
ODLU

Digər lüğətlərdə