OCAQLIQ

bax ocaq 4-cü mənada.
OCAQXANA
OCIĞAZ

Digər lüğətlərdə