ODLUQ

is.
1. Samovar, soba və s.-də od yanan hissə. Lampanın odluğu.
– Odluq içərisinə doldurulmuş ulas ağacının mis kimi möhkəm kömürləri qıpqırmızı qızarır, samovar yırğalanır, sanki ayaqlanıb yeriyirdi. S.Rəhimov.

2. köhn. İbtidai tüfənglərdə, toplarda: barıtın alışdırıldığı hissə. Tüfəngin odluğu.
ODLU-ODLU
ODPÜSKÜRDÜCÜ

Digər lüğətlərdə