ODSÖNDÜRƏN

is. Yanğını söndürmək üçün xüsusi cihaz.
[Zabit soldatları:] Tez şlanqları alın, odsöndürəni! Tez olun, tez! S.Vəliyev.

ODSAÇAN
ODUN

Digər lüğətlərdə