ODUNÇULUQ

is. Odunçunun işi, peşəsi, odun doğrayıb satma işi.
[Qurban:] Axırda əlacım kəsildi, başladım odunçuluğa. Ə.Haqverdiyev.

ODUNÇU
ODUNXANA

Digər lüğətlərdə