OLSUN


1. Yaxşı, razıyam, etirazım yoxdur. – Olsun, – deyə direktor gülümsündü.
2. “Ki” bağlayıcısı ilə: olsun ki… – ola bilsin ki…, ola bilər ki…, mümkündür ki…, yəqin, ehtimal ki…, bəlkə də… Olsun ki, o bu təklifi qəbul etməsin.
OLSA-OLSA
OLUB-KEÇƏN

Digər lüğətlərdə