OLUNMAQ

Olmaq”dan məch. İdarə olunmaq. Azad olunmaq. Təşkil olunmaq. Təklif olunmaq.
OLUNMA
OLUŞ

Digər lüğətlərdə