ONKOLOJİ

sif. [ yun. ] Onkologiyaya aid olan, onkologiya ilə əlaqədar olan. Onkoloji tədqiqat. Onkoloji institut.
ONKOLÓGİYA
ONKÓLOQ

Digər lüğətlərdə