ORATÓRİYA

[ ital. ] Xor, solist müğənnilər və orkestr tərəfindən konsertlərdə ifa olunmaq üçün yazılmış dramatik mövzulu iri musiqi əsəri.
Oratoriya – simfonik orkestr xor və solistlər üçün bəstələnən çoxhissəli, monumental və sanballı musiqi əsəridir. Ə.Bədəlbəyli.

ORANQUTÁNQ
ORBİ́T

Digər lüğətlərdə