ORİYENTALİSTİKA

[ lat. ] Şərq ölkələrinin tarixini, iqtisadiyyatını, dillərini, incəsənətini və s. öyrənən elmlərin hamısı bir yerdə; şərqşünaslıq.
ORİYENTALİST
ORİYENTALİZM

Digər lüğətlərdə