ORİYENTALİST

[ lat. ] Oriyentalistika (şərqşünaslıq) mütəxəssisi; şərqşünas.
ORİJİNALLIQ
ORİYENTALİSTİKA

Digər lüğətlərdə