OTTARLALI

sif. k.t. Torpağın məhsuldarlığını bərpa etmək üçün tarlada vaxtaşırı ot əkməkdən ibarət əkin üsulu. Ottarlalı əkin növü.
OTSUZ
OTTİSK

Digər lüğətlərdə