OTTİSK

is. [ rus. ] Çap olunmuş materialların ayrıca nüsxəsi; basmaca.
OTTARLALI
OTUXMA

Digər lüğətlərdə